sunyi dan sendiri

"bezanya di situ"
kata mereka

antara sunyi dan sendiri itu
aku keliru
mencari beza tentang apa yang sedang aku rasa

"serupa sahaja itu"
kata mereka

antara sunyi dan sendiri itu
aku buntu
menghimpun serupa tentang apa yang sedang aku rasa

sunyi dan sendiri itu
dalam aku
ada beza yang serupa

kejar mengejar

Bayangkan, masa depan adalah kematian.
Bermakna apa yang kau kejar sedang mengejar kau.
Dan suatu masa,
samada kau dapat apa yang kau kejar atau apa yang mengejar dapat kau.

Pilihan,
mana lebih berbaloi.
Ditelan yang mengejar atau menelan yang dikejar.
Abadi